Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
FOTO-VIDEO: Zapoèela izgradnja crkve sv. Jure u Služnju
Petak, 30 Kolovoz 2013
Uzorak Slike
U nazoènosti brojnih mještana, novog èitluèkog sveæenika fra Danke Perutine i donedavnog èitluèkog sveæenika, a sada župnika  župe Klobuk fra Robetra Joliæa, u èetvrtak poslijepodne (29. kolovoza) èitluèki župnik fra Miro Šego na sveèan je naèin blagoslovio poèetak radova na izgradnji filijalne crkve sv. Jure na Služnju, mjestu koje pripada župi Krista Kralja Èitluk.

-  Blagoslivljamo i zapoèinjemo danas djelo vjere i ljubavi i zato zamolimo Božju pomoæ za novu Crkvu da je se privede željenom cilju, da štiti graditelje i saèuva ih od svakoga zla. Po duhu svoga sina izgraðuješ duhovni dom koji postaje tvoje boravište, daj Gospodine snagu, obilje mira i blagoslova nad ovo gradilište . Ti nam ulijevaš èvrstu nadu da æemo ovo zapoèeto djelo po tvojoj zaštiti privesti svetom svršetku. Gospodine daj snagu i ustrajnost svima onima u ovom djelu,  molimo Te! - kazao je fra Miro Šego i potom zazvao božji blagoslov na temelje buduæeg crkvenog zdanja, na graditelje i sve koji su omoguæili gradnju.

Uzorak Slike

Po obavljenom blagoslovu, dosadašnji èitluèki sveæenik fra Robert Joliæ, koji je uz župnika fra Miru takoðer zaslužan za poèetak gradnje te crkve, proèitao je prigodni tekst ispisan na Povelji  što je potom položena u temelje prednjeg dijela buduæe crkve svetog Jure za trajno sjeæanje, a koji glasi:

„Za vrijeme uprave Katolièkom crkvom pape Franje, biskupa mostarsko-duvanjskog doktora Ratka Periæa, provincijala Hercegovaèkih franjevaca  dr. fra Miljenka Šteke, èitluèkog  župnika  fra Mire Šege, predsjednika Opæine Èitluk Ive Jerkiæa, na dan 29. kolovoza godine Gospodnje 2013. temeljni kamen podruène Crkve svetog Jure na Služnju blagoslovi fra Miro Šego, župnik uz prisutnost vjernoga puka. Ovo svjedoèanstvo stavljeno je u temeljni kamen crkve nakon obavljenog sveèanog blagoslova na vjeènu uspomenu. Èitluk - Služanj, 29. kolovoza 2013. godine. Župnik fra Miro Šego.“

Izvoðaè radova se obvezao crkvu i zvonik ugrubo završiti za 90 dana 

Od èitluèkog župnika fra Mire Šege doznali smo kako su mještani Služnja u listopadu prošle godine, èim je opæina Èitluk dala suglasnost i osigurala lokaciju, poèeli rašèišæavati  i pripremati terena za gradnju crkve èija je izgradnja u èetvrtak sveèano poèela.

Uzorak Slike

- Buduæi da su projekti skupi, uzeli smo projekt od jedne crkvice tomislavgradske župe kojeg smo dopunili nekim detaljima, posebice što se tièe proèelja i zvonika. U tom nam je najviše pomogao gospodin inž Ante Tomiæ iz Ljubuškog koji je sa svojim djelatnicima pripremio sve tehnièke stvari i stvorio preduvjete za poèetak izgradnje. Na temelju prispjelih ponuda kao najpovoljnijeg izvoðaèa radova izabrali smo „Dom 90“ d.o.o. Èitluk, koje se ugovorom obvezalo da æe grube radove do krova crkve  i izgradnju zvonika završiti za 90 dana. Vjernicima smo malo „podigli temperaturu“ i kazali da æemo za Božiæ u novoj crkvi slaviti prvu svetu misu jer, ako Bog da zdravlje, do kraja studenog ugrubo bi trebala biti  završena  prva faza gradnje, bez otvora. Možemo mi za Božiæ staviti jedan stol i slaviti svetu misu  jer u Hercegovini ima puno nezavršenih crkava u kojima se slave mise - rekao nam  je fra fra Miro i dodao :

Uzorak Slike

- Bogu hvala da je izgradnja crkve krenula. Mnogi su razmišljali je li to samo prièa ili æe to biti stvarnost. Drago mi je da nije san nego stvarnost što potvrðuje i današnji dan. Posebno mi je drago zbog vjernika Služnja koji su ovaj trenutak godinama oèekivali buduæi da postojeæi prostor  na mjesnom groblju nije prikladan za crkvu ni za misu.  Kako smo na poèetku rekli :  kad hodoèasnici, namjernici i putnici budu prolazili kroz ovo mjesto i ugledaju novu crkvu neka znaju da je Služanj katolièka sredina, a ne neka druga - rekao nam je èitluèki župnik fra Mirio Šego.

Uzorak Slike

Zahvaljujuæi jedinstvu,  zajedništvu, odluènosti i odricanju svih mještana Služnja okupljenih oko župnika i ostalih sveæenika, te nesebiènoj  pomoæi mještana tog sela koji žive i rade diljem svijeta, sasvim smo sigurni da æe u planiranom roku uspjeti izgraditi novo crkveno zdanje koje æe biti mjesto njihova okupljanja, izvorište njihove  još èvršæe vjere, nade i ljubavi, mjesto koje æe ih još više povezati s Bogom i Crkvom.

Uzorak Slike

Uzorak Slike

Uzorak Slike

Uzorak Slike

Uzorak Slike

Uzorak Slike

Fotografije s ovog dogaðaja možete vidjeti u našoj FOTOGALERIJI.

Mile PAVLOVIÆ

 
« Prethodna   Sljedea »