Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Usvojen novi Statut opæine Èitluk
Utorak, 01 Travanj 2008
The image “http://www.brotnjo-online.com/images/vijesti_foto/statut_opcine_citluk.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.ÈITLUK - Dvadesetdeveta sjednica Opæinskog vijeæa opæine Èitluk održana je juèer u Maloj dvorani KIC-a. Na sjednici je usvojen novi Statut opæine Èiltuk kojim se ureðuju poslovi Opæine, organizacija i rad njezinih organa, njezini akti i financiranje, sudjelovanje graðana u lokalnoj samoupravi, javnost rada, suradnja Opæine s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja.

Novi Statut je izraðen u suradnji s Misijom OESS-a u sklopu projekta Ugovor, a najvažnije izmjene odnose se na promjene koje se tièu Zakona o državnoj službi, Zakona o sukobu interesa i Zakona o slobodi pristupa informacijama, novine koje donosi Izborni zakon te Zakon o izravnom izboru opæinskih naèelnika.

Na sjednici je usvojen i Poslovnik o radu Vijeæa kojim se ureðuje ustrojstvo i rad toga Tijela, Izvješæe o radu Kulturno-informativnoga centra Èitluk, te je dana suglasnost na imenovanje Zdenke Pehar na mjesto ravnateljice Djeèjeg vrtiæa Èitluk.

Na 29. sjednici Vijeæa usvojena je Odluka o dodijeli socijalnih stipendija u akademskoj 2007./2008. godini na temelju koje æe se dodijeliti 10 stipendija za studente s podruèja opæine Èitluk.

Pod toèkom razno predstavljene su aktivnosti projekta GAP-a.  Predstavljeno je i idejno rješenje buduæe zgrade Opæine Èitluk u sklopu koje æe biti šalter dvorana.

Brotnjo.info/Citluk.ba 

 
« Prethodna   Sljedea »