Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Intervju: Ivan Sivriæ, glavni urednik monografije o Brotnju
Petak, 28 Oujak 2008

The image “http://www.brotnjo-online.com/images/vijesti_foto/prof_ivan_sivric.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.ÈITLUK – Nakon održanog okruglog stola na temu: „Brotnjo – juèer, danas, sutra“ aktivnosti u projektu izrade monografije nastavljaju se. U tijeku je prikupljanje materijala za Zbornik radova koji bi, prema najavama trebao biti dovršen do obilježavanja Dana opæine Èitluk, u svibnju.

 

Tim povodom gospodin Ivan Sivriæ dao je intervju za web portal Citluk.ba.

Gospodine Sivriæ, kako ste zadovoljni Okruglim stolom?

– Sada kad smo zbrojili dojmove  mogu reæi da sam osobno vrlo zadovoljan. Nadam se da su zadovoljni i ostali. U prvom redu mislim na naèelnika Jerkiæa, zatim nazoène, odnosno, sudionike na tribini. Nadam se kako svi oni dijele moj stav da su ovakvi susreti vrlo potrebni, jer su višestruko korisni. Takva su ocjenu dali svi sudionici s kojima sam razgovarao poslije završenog okruglog stola.

Osnovni cilj Okruglog stola je postignut, a to je da se mnogo Brotnjaka odazvalo pozivu da sudjeluje u izradi monografije Brotnjo. Drugi cilj je bio da što više Brotnjaka napiše primjeren tekst o jednoj od ponuðenih tema. Taj smo cilj, takoðer realizirali. Na samome okruglom stolu smo dobili više priloga nego što smo oèekivali. Treæe, što je vrlo znaèajno je da smo na okruglom stolu imali mnogo kompetentnih osoba koji su mogli mjerodavno govoriti o Brotnju. Kad se samo to zbroji, može se mirne duše reæi da smo zadovoljni.

Što biste posebno izdvojili u svemu?

– Osobito mi je drago što se u Brotnju održala jedna ovakva tribina po mjerilima kakva vrijede u suvremenom svijetu za struène i znanstvene skupove. Koliko znam, to je prvi put da se u Èitluku održala rasprava takvoga  karaktera i opsega. Izdvojio bih, u tom kontekstu i naroèito naglasio da su se sudionici u tim „protokolima“ osjeæali da su na svom terenu. Sudjelovao sam u mnogim tribinama, a i organizirao dosta sliènih tribina i mogu kazati da je ova bila jedna od uspješnijih.

Koji su sljedeæi koraci u izradi Monografije?

– Prvi korak je srediti priloge koje smo dobili na Okruglom stolu i zaprimiti tekstove koji nisu bili kompletni na dan održavanja tribine. Inaèe, rok za dostavu i eventualne ispravke i dopune priloga je ostavljen do 1. travnja 2008. Ove priloge kanimo objaviti u Zborniku radova i tu ide ono što se radi u takvu poslu. Dakle, lektura, korektura, eventualno, redaktura, i ostalo u svezi s tiskanjem. Drugi korak je organizacijske prirode. Nadam se da æe naèelnik imenovati Redakciju i ostala tijela (savjet, uredništvo, recenzente) za Monografiju. Osobno sam kao glavni urednik dao prijedlog osoba za ta tijela.

Sljedeæe što predstoji je biti u kontaktu s autorima priloga za Zbornik radova, odnosno Monografiju. Naime, predstoji, poslije izdavanja Zbornika radova izbor tekstova za Monografiju. Taj dio ne kanim uraditi sam. Za to postoji uredništvo.

Kad planirate da taj rad bude prezentiran javnosti?

– Što se tièe Zbornika, nadam se da bi mogao biti gotov do Dana opæine i tada bismo ga promovirali. Ovisi, naravno od poštivanja rokova koje smo dali na okruglom stolu Brotnjo – juèer, danas, sutra. Sudeæi prema dosadašnjoj dinamici i discipliniranosti sudionika, nadam se da æe prvi dio posla bit gotov na vrijeme. Što se tièe Monografije, osnovna je intencija da ne treba žuriti. I neæemo žuriti. Sad ne želim ništa prognozirati jer još nismo prikupili svu graðu što smo planirali. Jasniju situaciju æemo imati za par mjeseci i onda bismo mogli pobliže govoriti o rokovima.

Za kraj razgovora, Sivriæ je istaknuo:

– Zapravo bih želio da Brotnjaci otvorenije pokažu svoju privrženost svome mjestu. Mislim u prvom redu na Brotnjake koji žive u Brotnju. Svi mogu, a siguran sam da bi mnogi i željeli dati neki doprinos lokalnoj zajednici, samo nisu sigurni koji je naèin najbolji da njihov trud ne propadne uzalud. Izrada monografije Brotnjo jedna je od prilika da se pokaže stanovita ljubav prema svome mjestu, da se ono predstavi u najboljem izdanju i onakvo kakvo jest. Ima i drugih naèina. Ali ako osjeæate da možete dati svoj doprinos u ovome projektu, poruèujem Brotnjacima, dajte ga danas.

 Citluk.ba

 
« Prethodna   Sljedea »