Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Obavijest – Anketa o radnoj snazi (ARS-2017)
Srijeda, 29 Oujak 2017
Uzorak Slike

Federalni zavod za statistiku obavještava javnost da æe se u razdoblju od 10. do 23. travnja ove godine, u skladu sa Programom i Planom provoðenja statistièkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH na teritoriji opæine Èitluk provesti anketu o radnoj snazi.

Anketiranje domaæinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Anketa o radnoj snazi provodi se u uzorkom izabranim domaæinstvima na podruèju opæine Èitluk.

Osnovni cilj Ankete o radnoj snazi je prikupljanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji.

Koristimo priliku da Vas zamolimo za puno razumijevanje i podršku u provoðenju ove aktivnosti. Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti æe se, u skladu sa odredbama Zakona o statistici FBiH, („Službene novine FBiH“, br.63/03 i 9/09), koristiti iskljuèivo u statistièke svrhe, navodi se u priopæenju Federalnog zavoda za statistiku.

Citluk.ba

 
« Prethodna   Sljedea »