Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Danas je svetkovina Blagovijesti - Navještenja Gospodinova
Subota, 25 Oujak 2017
Uzorak Slike

Blagovijest ili Navještenje Gospodinovo katolièka je svetkovina u spomen na dogaðaj, kada je arkanðeo Gabrijel navijestio Blaženoj Djevici Mariji, da æe zaèeti Isusa po Duhu Svetom. Blagovijest se slavi 25. ožujka, 9 mjeseci prije Božiæa.
Rijeè je staroslavenskog porijekla i znaèi dobra, lijepa vijest. Prema Bibliji, arkanðeo Gabrijel navijestio je Mariji, da æe zaèeti Sina Božjega po Duhu Svetome 

        U ono vrijeme: posla Bog anðela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaruèenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anðeo uðe k njoj i reèe: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se rijeè ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anðeo joj reèe: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, zaèet æeš i roditi sina i nadjenut æeš mu ime Isus. On æe biti velik i zvat æe se Sin Svevišnjega. Njemu æe Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat æe nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neæe biti kraja.«

Nato æe Marija anðelu: »Kako æe to biti kad ja muža ne poznajem?« Anðeo joj odgovori: »Duh Sveti siæi æe na te i sila æe te Svevišnjega osjeniti. Zato æe to èedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje roðakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zaèe sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je veæ šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguæe!« Nato Marija reèe: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj rijeèi!« I anðeo otiðe od nje.

Dogodilo se to u Nazaretu, u vrijeme kada je Marija bila zaruèena s Josipom, ali još nisu zajedno živjeli. Arhanðeo joj se na poèetku obratio rijeèima: "Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom", što je postalo poèetak molitve "Zdravo Marijo". Marija je prihvatila Božji naum rijeèima: "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po rijeèi tvojoj!" Arkanðeo je tada otišao.

Ovo Kristovo utjelovljenje dogaðaj je spasenja. Sin Božji utjelovio se da postane Spasitelj, da izvrši djelo spasenja.

Blagovijest se slavi u korizmi, èime se naglašava radost zbog zaèeæa djeteta, ali i žalost zbog muke koja ga èeka.

U Nazaretu se nalazi Bazilika Navještenja Gospodinova. Prema predaji, Marijina kuæa, gdje se dogodilo navještenje, nalazila se u Nazaretu do kraja 13. stoljeæa. Tada joj je prijetilo rušenje pa su je anðeli prenijeli na Trsat u Hrvatsku. Na Trsatu je bila od 10. svibnja 1291. do 10. prosinca 1294. Tada su je anðeli, odnijeli u Loreto u Italiju, gdje je i danas. Za utjehu, papa Urban V. 1367. godine šalje na Trsat èudotvornu sliku Majke Božje imena "Majka milosti". Predaja kaže da je sliku osobno naslikao sv. Luka Evanðelist.

 
« Prethodna   Sljedea »