Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
MUP HNŽ: Pronaðeno rješenje za prijem novih 75 policijskih kadeta i 5 mlaðih inspektora
Petak, 24 Oujak 2017

Uzorak Slike

Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovaèko-neretvanske županije (HNŽ) uskoro bi trebalo dobiti osamdeset novih policajaca i mlaðih inspektora.

Naime, nakon višemjeseènoga tapkanja u mjestu, otklonjene su prepreke za nastavak provedbe natjeèaja za prijem 75 policijskih kadeta i pet mlaðih inspektora koji je raspisan još prošle godine. Provedba natjeèaja je zaustavljena zbog nepostojanja Policijskog odbora koji je nadležan za žalbe kandidata, piše Veèernji list BiH.

Mandat na 90 dana

Na ovotjednoj telefonskoj sjednici Vlade Hercegovaèko-neretvanske županije donesena je odluka kojom je na razdoblje od devedeset dana produljen mandat bivšem Policijskom odboru, s obzirom na to da veæ godinama, zbog nemoguænosti politièkog dogovora, nije moguæe imenovati novi. Prema informacijama iz Vlade HN županije, svrha produljenja mandata starom Policijskom odboru iskljuèivo je kako bi se riješilo žalbe po prijemu kadeta u policijske snage. Kako navode iz Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ-a, uz postojeæi, bilo bi nužno što je moguæe prije krenuti u raspisivanje još jednog natjeèaja za prijem kadeta.

Nedostatak policajaca

“Iduæi put æemo morati raspisati natjeèaj za još veæi broj kadeta. Vjerojatno æe to biti 100 kadeta. Kada je rijeè o natjeèaju koji je u tijeku, nakon ove odluke Vlade procedura izbora kandidata æe se intenzivno nastaviti u iduæim danima te æe se, nadam se, natjeèaj vrlo brzo uspješno privesti kraju”, navodi ministar unutarnjih poslova Hercegovaèko-neretvanske županije Slaðan Bevanda.

Kada je rijeè o potencijalnom novom natjeèaju, cilj je raspisati ga što prije jer ovom policijskom tijelu kronièno nedostaje policajaca. Prema informacijama iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovaèko-neretvanske županije, trenutaèno im nedostaje 211 policijskih službenika.

“Nedostatak tolikoga broja ljudi se itekako osjeti, iako moram istaknuti savjesnu ulogu velikog broja policajaca i rukovodeæeg kadra koji daju maksimum od sebe kako bi se oèuvalo javni red, mir i sigurnost u gradu i županiji te smanjilo bilo koji oblik kriminala na minimum”, navodi ministar Bevanda.

Podsjetimo, ministar Bevanda je krajem prošle godine upozorio na sve nedostatke nepostojanja ovog Policijskog odbora te na èinjenicu da æe, ako se vrlo brzo ne prime novi policijski kadeti, morati doæi do zatvaranja odreðenog broja policijskih postaja.

“Nedostatak kadrova vrlo brzo bi se odrazio na terenu, odnosno zapovjednici veæ neko vrijeme imaju velikih probleme s organiziranjem smjena”, naglasio je Bevanda.

Uz 211 policijskih službenika, MUP-u HNŽ-a, prema postojeæoj sistematizaciji, nedostaju i 54 državna službenika i namještenika. “Znaèi, ukupno nam nedostaje 266 ljudi, a taj broj æe se u iduæim mjesecima i dodatno poveæati zbog odlaska ljudi u mirovinu”, zakljuèio je Bevanda.

Veèernji List
 
« Prethodna   Sljedea »