Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Ministar Lasiæ posjetio Zraènu luku Mostar
etvrtak, 23 Oujak 2017

Uzorak Slike

Federalni ministar prometa i komunikacija posjetio je danas Zraènu luku Mostar. Vlada Federacije BiH je u cilju unapreðenja  zrakoplovne infrastrukture na Zraènoj luci Mostar putem kapitalnih transfera osigurala 1.570.000,00 KM u 2016. godini.

Direktor Zraène luke Marin Raspudiæ upoznao je ministra Lasiæa o utrošku navedenih sredstava te izvijestio da je dio sredstava utrošen na nabavu opreme koja je nedostajala, a kojom æe biti zadovoljeni pojaèani zahtjevi za sigurnosne mjere koje propisuje europska regulativa kao i zahtjevi zrakoplovnih kompanija za opremom za opslugu zrakoplova.

Direktor Raspudiæ izvijestio je da je dio zgrade osuvremenjen i proširen èime se postiže efektivno poveæanje kapaciteta zraène luke. Napravljena je projektna dokumentacija koja je preduvjet za dalje širenje i apliciranje na razvojne fondove Europske Unije. Vlada Federacije BiH financijski pomaže Zraènu luku Mostar s ciljem razvoja zrakoplovne infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine koja æe  dovesti do veæe konkurentnosti zraènih luka u Federaciji BiH i do privlaèenja zrakoplovnih kompanija koje bi Hercegovinu i Federaciju BiH povezala sa europskim destinacijama te time omoguæila èimbenike koji æe doprinijeti razvoju gospodarstva i turizma.

Direktor Zraène luke Mostar Marin Raspudiæ zahvalio se ministru Lasiæu i Vladi Federacije BiH na podršci koja je ukazana i  bez koje zapoèeti projekti ne bi mogli biti završeni i bez koje bi razvoj zraène luke Mostar bio uvelike otežan.

Brotnjo.info

 
« Prethodna   Sljedea »