Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Hrvatska: Turisti æe od ljeta plaæati u eurima?
etvrtak, 23 Oujak 2017

Uzorak Slike

Mostov kandidat za gradonaèelnika Dubrovnika, gostujuæi u Novom danu, najavio je novu, veliku inicijativu Mosta. Prijedlog Mosta je da se veæ od ove turistièke sezone uvede moguænost plaæanja u eurima, ali do dnevnog iznosa od 200 eura. Ova mjera, kaže Kristiæ, treba obuhvatiti cijelu Hrvatsku.

Most izlazi s novom zakonskom inicijativom. Je li toèno da se priprema zakonski prijedlog koji bi omoguæio ogranièeno plaæanje eurom veæ od ove turistièke sezone?

Kljuèna rijeè je ogranièeno, da se ne bi pomislilo o euroizaciji. To je poticajna mjera. U poreznoj reformi došlo je do promjene stopa i u ugostiteljstvu. Tada smo se složili da to može dovesti do poremeæaja u tom sektou. Predlagali smo razlièite mjere. Komunicirajuæi puno s ugostiteljima i trgovinskim sektorom jedna od mjera koja bi pomogla bi bilo uvoðenje eura, ali ogranièeno. Istraživanja su pokazala da su deseci milijuna eura, koji bi se trebali potrošti, zbog nemoguænosti plaæanja, propuste i potroše na drugim destinacijama.

Imate li definirano kada bi se taj zakon uveo i do kad bi vrijedio?

To je nešto što želimo iskomunicirati s partnerima i HNB-om. Ali i cehovima ugostitelja, turizma i trgovine. Tu treba biti oprezan i naæi najbolja moguæa rješenja. Kljuè je ogranièenja u visini kojim se može plaæati. Nezgodno æe biti odrediti do kad æe to trajati. Iznos do 200 eura smatramo nekom  psihološkom granicom koju je turist spreman potrošiti. Imamo u Dubrovniku podatke... Primjerice milijun putnika s kruzera i imaju striktno organiziran dan i to je situacija da ne mogu trošiti vrijeme èekajuæi u mjenjaènici. Matematièki gledano, da svaki protroši 10 eura to je 10 milijuna eura. To ne bi ugrozilo ni mjenjaènice, ni banke jer je to novac koji se ionako ne promijeni.

Bi li to cijelo podruèje Hrvatske ukljuèivalo?

Treba cijelo podruèje Hrvatske ukljuèiti. Hrvatska se razvija turistièki i ne treba to teritorijalno  ogranièavati samo treba biti pažljiv i imati dobru komunikaciju sa sektorima i HNB-om jer veæ postoji jedno odobrenje HNB-a kojim je dozvoljeno da poslovni subjekti mogu primati eure, ali to je dozvoljeno samo kad banke i mjenjaènice ne rade - što je u sezoni nikada. Veæina subjekata za to ni ne zna.

Jeste li o toj ideji komunicirali s HDZ-om i ministrom financija?

Mi imamo svoju ideju. Ovo je prvi put da je iznosim. Namjeravam je iznijeti i u Saboru. Naèin za fiskalizaciju bi ostao isti. Raèun bi bio izdat u kunama, ali bi imao naznaku koliko je to eura po srednjem teèaju. To je mala tehnièka izmjena. Trebat æe, naravno, provesti jednu ozbiljnu raspravu. Mislim da to možemo brzo iskomunicirati. Šteta je propusitit sezonu. Ideja nije isisana iz prsta.

Veæ sad se ponekad dogaða da turisti plaæaju u eurima...

Svojevrsno plaæanje veæ postoji, ali to nije ozakonjeno. To rade oni koji imaju dovoljno hrabrosti. Ali nema razloga da to ne ozakonimo i potrošnja æe znaèajno biti uveæana. I država æe kroz poreze imati koristi, ali æe i poduzetnici, a posebno ugostitelji koji su ugroženi poveæanjem stopa, imati veæe prihode.

Pitanje je i teèaja. Bi li tu bilo sive zone?

Slažem se da je to pitanje vrlo otvoreno. Trebalo bi ga ogranièiti na dnevnoj razini, ali to trebaju struènjaci u HNB-u pronaæi koji je to model koji ne otvara sivu zonu. Ti novci koji se uprihode moraju na devizne raèune biti deponirani.

Trošak koji bi se dogodio za uvoðenje toga je nemjerljiv u odnosu na efekte i to su mali troškovi koje æe im ova promjena donijeti. To bi turistièka destinacija trebala imati.

Je li to prvi korak prema uvoðenju eura?

Ja ne bih to tako gledao nego baš kao izoliranu mjeru kojom se želi poduzetnicima pomoæi. Postupna euroizacija  ima prednosti i nedostataka, ali to treba drugom prilikom otvarati.

Kada æe se ovo i službeno uoblièiti u zakonski prijedlog?

Ako partneri i svi na koje se ovo odnosi... Oèekujem da svi subjekti daju svoje ideje. To su HNB, struèni cehovi i da taj zakonski prijedlog što prije dobije formu. Oèekujem da ga se napravi zajednièki. Ne želimo ga svojatati. Želim da taj novi model se uvede za ovu sezonu.

Oèekujete li podršku HDZ-a?

Ja oèekujem. Mislim da je mjera dobra. Možda je to samo moje mišljenje. Pozivam ih da ideju pomognu oplemeniti. Predlaže se u ime kluba zastupnika Mosta.

N1

 
« Prethodna   Sljedea »