Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
HP Mostar izdavanjem poštanske marke obilježila „Svjetski dan voda“
Srijeda, 22 Oujak 2017

Uzorak Slike

U povodu Svjetskoga dana voda Hrvatska pošta (HP) Mostar izdala je prigodnu poštansku marku u arku od 10 maraka, žig i omotnicu prvoga dana (FDC). Autor izdanja je Marin Topiæ, marka nominalne vrijednosti 2,70 KM tiskana je u tiskari Zrinski u Èakovcu, prvi dan izdanja 22. ožujka 2017.

Opæa skupština Ujedinjenih naroda 1993. godine odluèila je da se 22. ožujak proglasi Svjetskim danom voda kako bi se skrenula pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse. Voda je dragocjeno dobro i jedan od osnovnih uvjeta života na zemlji. Živa biæa se najveæim dijelom sastoje od vode, a osim toga voda pokriva oko 70% površine planeta Zemlje.

Porast èovjeèanstva i ubrzan tehnološki razvoj za posljedicu imaju veæu potrošnju vode kao i veæa zagaðenja. Potrebna su stalna ulaganja u znanstvena istraživanja kao i informiranje javnosti o vrijednosti voda. Zaštita od oneèišæavanja provodi se radi zaštite života i zdravlja ljudi, biljnog i životinjskog svijeta. Zato je potreban stalni nadzor nad kvalitetom voda kao i izvorima oneèišæavanja. Voda nema cijenu, èega ponekad nismo svjesni, ali svatko od nas može dati svoj doprinos njenoj zaštiti ako promijeni svoje navike.

Ona je blago èije vrijednosti nismo svjesni i ako ne budemo odgovorni sutra može postati bezvrijedna tekuæina. Možemo biti sretni što u Bosni i Hercegovini još uvijek imamo neometan pristup èistoj i pitkoj vodi. I zato, zaštitimo ono što imamo jer bez èiste vode u buduænosti neæe biti ni života.

Hrvatska pošta Mostar

 
« Prethodna   Sljedea »