Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Biskupi: Podrška hrvatskim politièkim predstavnicima u borbi za jednakopravnost s druga dva naroda!
Srijeda, 22 Oujak 2017

Uzorak Slike

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine održala je, 21. i 22. ožujka 2017. u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Mostaru svoje 69. redovito zasjedanje pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljiæa, predsjednika BK BiH. 

Sudjelovali su svi èlanovi BK BiH te delegat Hrvatske biskupske konferencije mons. Slobodan Štambuk, biskup hvarsko-braèko-viški.

Tijekom zasjedanja s biskupima se susreo apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini mons. Luigi Pezzuto koji je pohvalio pojedine inicijative na planu odgoja sveæenièkih kandidata. Pozvao je biskupe da nastave pružati znakove nade katolicima, ali i svim ljudima u BiH te kod zaposlenih u raznim institucijama buditi osjeæaj odgovornosti i potrebu služenja.

Biskupi su saslušali izvješæa svojih delegata s raznih susreta u zemlji i u inozemstvu te odredili delegate za predstojeæe meðunarodne susrete.

Predsjednici Vijeæa i Komisija BK BiH te Tajništva i Katolièke tiskovne agencije BK BiH podnijeli su izvješæa o radu u 2016. godini. Pošto su saslušali izvješæe o radu Vijeæa za ekumenizam i dijalog meðu religijama i kulturama BK BiH, biskupi su zahvalili svima koji su se aktivno ukljuèili u obilježavanje Molitvene osmine za jedinstvo kršæana te pohvalili organizatore raznih ekumenskih i dijaloških susreta koji doprinose izgradnji meðusobnog povjerenja. Svjesni važnosti odgoja buduæih sveæenièkih kandidata, posebnu pozornost posvetili su radu Vijeæa za bogoslovna sjemeništa i Vijeæa za mala sjemeništa BK BiH. Zahvalili su organizatorima i sudionicima struènih skupova na planu formacije sveæenièkih kandidata. 

Utvrdivši da Komisija za nauk vjere BK BiH nije uoèila razlog radi kojeg bi trebala reagirati, biskupi su upoznati s radom Vijeæa za sredstva društvenog priopæivanja BK BiH s posebnim naglaskom na inicijative i dogaðanja u vezi s obilježavanjem Dana sredstava društvenoga priopæivanja u Bosni i Hercegovini, u nedjelju 25. rujna 2016. Odluèeno je da se, u skladu s Temeljnim odredbama BK BiH za televizijski, radijski i internetski prijenos liturgijskih slavlja, osnuje struèno tijelo koje æe predlagati plan televizijskih i radijskih prijenosa te brinuti da prijenosi budu u skladu s liturgijskim normama.

Saslušavši izvješæe o radu Vijeæa za kler BK BiH, biskupi su zahvalili svim sudionicima i svima koji su sudjelovali u organizaciju Treæeg susreta sveæenika u BiH održanog, 18. lipnja 2016. u Tomislavgradu. Takoðer su dogovorili dnevni red Èetvrtog meðudekanskog susreta koji æe se održati, 27. travnja 2017. u Travniku kao još jedan od znakova povezanosti Crkve na razini Bosne i Hercegovine. Kroz izvješæe o radu Vijeæa za katehezu BK BiH, biskupi su dali potporu i smjernice za obilježavanje 25. obljetnice uvoðenja konfesionalnog vjeronauka u škole te odobrili logo Katehetskog ureda BK BiH.  

Kroz opširno izvješæe o radu Pedagoškog vijeæa katolièkih škola za Europu BK BiH, biskupi su imali prigodu èuti temeljne informacije o brojnim aktivnostima koje se poduzimaju na planu katolièkog školstva kao i o poteškoæama s kojima se susreæu pojedini katolièki školski centri ponajprije zbog nedovoljne otvorenosti nekih struktura vlasti. Informirani o radu Vijeæa za laike BK BiH i Odbora za mlade BK BiH, biskupi su posebno pohvalili zauzimanje na planu pastorala mladih na biskupijskim razinama i na razini Biskupske konferencije. Kroz izvješæe predsjednika Vijeæa za obitelj BK BiH upoznati su o raznim incijativama na planu pastorala obitelji i priprave mladih za brak u posljednje vrijeme. Posebno ih raduje da Komisije Justitia et pax BK BiH, a što je vidljivo iz godišnjeg izvješæa, nastoji probuditi svijesti odgovornih i ukazati na nužnost pomoæi brojnim obespravljenim ljudima.

Kroz izvješæe Vijeæa za liturgiju BK BiH biskupi su upoznati s pojedinim aktualnim pitanjima na liturgijskom planu koja je nužno rješavati kroz aktivnu suradnju s Biskupskom komisijom HBK za liturgiju jer je rijeè o Crkvi u hrvatskom narodu.  Saslušali su i izvješæe o radu Katolièke tiskovne agencije koja na poseban naèin uprisutnjuje rad Biskupske konferencije u javnosti. 

Biskupi su prihvatili godišnje izvješæe Misijske središnjice i Papinskih misijskih djela BiH, a raduje ih vrlo dobra suradnja s Papinskim misijskim djelima Hrvatske što je vidljivo kroz zajednièki rad na promidžbenim materijalima za Misijsku nedjelju, Djelo sv. Djetinjstva, MIVU, godišnji susret misionara, Radosnu vijest, razlièite tiskane materijale i misijske animacije. Zahvalni su svim animatorima i promicateljima misija kao i svima koji su svojim molitvama i konkretnom pomoæu trajna potpora misionarima i misionarkama.

U sadašnjem osjetljivom politièkom trenutnu biskupi podržavaju i potièu sve legalno izabrane predstavnike hrvatskog naroda da se svim demokratskim sredstvima zalažu za zaštitu i promicanje svih temeljnih ljudskih prava i sloboda svih graðana Bosne i Hercegovine, ali i da se izbore za jednakopravan položaj hrvatskog naroda s druga dva naroda. 

Nakon što je Sveti Otac je odluèio ustanoviti Dan molitve i pokore za žrtve spolnog zlostavljanja te molitve Bogu za jasniju svijest odgovornosti svih èlanova Crkve u pogledu osoba maloljetne dobi njoj povjerene, biskupi su odredili da taj „Dan molitve i pokore za žrtve nasilja i zlorabljenja“ u (nad)biskupijama u Bosni i Hercegovine bude petak pred Cvjetnicu - u narodu poznat i kao Cvjetni petak o èemu su pripremili zaseban Proglas.

U povodu ovogodišnjeg obilježavanja stote obljetnice Gospinih ukazanja u Fatimi, biskupi su odluèili da æe u svim biskupijama biti obavljena posveta Blaženoj Djevici Mariji.

Biskupi su, 20. ožujka 2017. sudjelovali na zajednièkom Euharistijskom slavlju u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve na liturgijsku proslavu svetkovine sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije. Predsjedao je kardinal Puljiæ, a prigodnu propovijed izrekao je pomoæni biskup banjoluèki mons. Marko Semren, priopæeno je iz Tajništva BK BiH.

Brotnjo.info

 
« Prethodna   Sljedea »