Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
U galeriji OMH Èitluk otvorena izložba radova fra Tihomira Bazine
Srijeda, 22 Oujak 2017
Uzorak Slike

Tradicionalna kulturna manifestacija „Uskrs s Maticom u Brotnju“ zapoèela je sinoæ otvorenjem izložbe radova fra Tihomira Bazine, èiji ciklus od èetrnaest radova nosi simbolièan naziv „Poèetak“. 

Uz prof. Andriju Stojiæa, predsjednika OMH Èitluk, u sinoænjem programu sudjelovali su: Marina Pavloviæ, povjesnièarka umjetnosti i likovna kritièarka, fra Tihomir Bazina, akademski grafièar, profesor likovne kulture i èerinski župnik, te Veliki župni zbor župe Sv. Stjepana Prvomuèenika – Èerin, a izložbu je otvorenom proglasio naèelnik opæine Èitluk Marin Radišiæ.  

Manifestacija „Uskrs s Maticom u Brotnju“ pokrenuta je od samog poèetka obnoviteljskog rada OMH Èitluk i prerasla je u lijepu tradiciju. Na poèetku ovogodišnje manifestacije prof. Andrija Stojiæ, velikom broju uzvanika poželio je srdaènu dobrodošlicu i izmeðu ostalog rekao:

- Punih 25 godina, ovo je 26. godina, uspješno i djelotvorno, Ogranak Matice hrvatske u Èitluku priprema se i s kulturnim programima obogaæuje duh svih onih koji su zainteresirani za kulturu. Èesto volim kazati: „One koji su željni kulture i gladni znanja“. Prijatelji, posebno mi je veèeras drago da možemo ugostiti s njegovim radovima našega fra Tihomira Bazinu, akademskog grafièara, župnika župe Sv. Stjepana Prvomuèenika – Èerin.

Predsjednik OMH u Èitluku takoðer je kazao da je Ogranak kojem je na èelu sinoænje otvorenje izložbe priredio u sklopu obilježavanja 175. obljetnice osnutka Matice hrvatske, krovne institucije hrvatskog naroda, u kojoj je èitluèki Ogranak jedan od najplodonosnijih ogranaka. Ogranak koji kroz svoj cjelokupni program rada daje prilog obogaæivanju sveukupnog hrvatskog nacionalnog identiteta.

Nešto više o samim radovima fra Tihomira Bazine sinoæ je okupljenima kazala Marina Pavloviæ, autorica predgovora za katalog izložbe.

- Vraæanjem na osnovni motiv i simbol kršæanstva, ribu, te žrtveno janje kao i samom tehnikom rada i vješto odraðenim prikazima iz Kristovog života, fra Tihomir nas upuæuje na ono esencijalno i bitno. U prikazima Krista primjetna je doza melankolije, usamljenosti i izoliranosti, ali i smirenog prihvaæanja onoga što treba doæi. Biti drugaèiji i odbaèen od društva na Bazininim slikama se posebno vidi u isticanju Krista gušæim rasporedom toèkica gdje se ujedno i više naznaèava ljudska Kristova priroda, te materijalnost i oèovjeèenost koju posebno vidimo na slikama „Sedam žalosti“ i „Pogled prema zemlji“ gdje Njegovo izmuèeno tijelo pada pod križem, dok s druge strane na slici „Otišao je“ imamo priliku vidjeti Krista kao Boga, duha èiji lik je tek neznatno naznaèen – kazala je Pavloviæ govoreæi o radovima u kojima su Bazinine marljive ruke tisuæe toèkica pretvorile u opipljivu realnost koja tjera na razmišljanje.

Fra Tihomir Bazina svoje radove stvarao je tražeæi malo mira nakon svih obveza te je radeæi ponekad do duboku u noæ na papiru postavljao toèkicu po toèkicu i bez ijedne povuèene linije stvarao umjetnièka djela koja je objedinio u ciklus „Poèetak“.

- Naziv izložbe je „Poèetak“ iz više razloga, zato što je toèka poèetak svakog crteža, svake linije. Druga stvar poèetak, vraæam se na poèetke kršæanstva, dakle na ono od èega smo svi negdje krenuli. I treæa stvar vraæam se i nekakvom naèinu rada kako sam radio za svoj diplomski rad, prošlo je od toga veæ 13 godina. Mislim da æe se ovaj ciklus nastaviti, neæe biti tu samo 14 radova, bit æe tu radova sigurno za neku veæu galeriju. Ako vam se ti radovi sviðaju, ako možete pronaæi nešto za sebe bit æe mi drago, a ono što je sigurno je da je u svaki utkano jako puno vremena a još više ovih toèkica. Nema ni jedne linije, sve je napravljeno od toèkica. Hvala vam svima koji ste došli. Ovo veèeras je uistinu spoj moje dvije najveæe ljubavi u životu, a to su crkvena glazba i likovna umjetnost – poruèio je okupljenima fra Tihomir Bazina.

- Kako sam vidio ovo je deseta samostalna izložba našega fra Tihomira, uz još dosta skupnih izložbi. Vjerujem da æe biti još dosta njegovih radova i da æe Ogranak Matice hrvatske Èitluk ovdje organizirati nove fra Tihomirove izložbe. Želim fra Tihomiru mnogo uspjeha u njegovom budeæem radu jer ova izložba je kako je i sam rekao spoj njegove dvije velike ljubavi, sveæenièkog i umjetnièkog rada – kazao je naèelnik opæine Èitluk Marin Radišiæ te uz èestitke autoru i svima koji su sudjelovali u postavljanju izložbe, izložbu proglasio otvorenom.

 

Citluk.ba

 
« Prethodna   Sljedea »