Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Kardinal Puljiæ biskupu Periæu: Pozovi papu Franju da doðe u Mostar!
Utorak, 21 Oujak 2017
Uzorak Slike

Radni dio 69. redovitog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, zapoèeo je u utorak, 21. ožujka 2017. u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Mostaru pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljiæa, predsjednika BK BiH.

U radu sudjeluju svi èlanovi Biskupske konferencije: dopredsjednik mons. Tomo Vukšiæ, vojni biskup u BiH, domaæin mons. Ratko Periæ, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, mons. Franjo Komarica, biskup banjoluèki, mons. Pero Sudar, pomoæni biskup vrhbosanski, i mons. Marko Semren, pomoæni biskup banjoluèki. U radu zasjedanja sudjeluje i delegat Hrvatske biskupske konferencije mons. Slobodan Štambuk, biskup hvarsko-braèko-viški. Svoje sudjelovanje bio je primoran otkazati dopredsjednik Meðunarodne biskupske konferencije sv. Æirila i Metoda mons. Ðura Džudžar, egzarh za katolike istoènog obreda u Srbiji, zbog smrti i sahrane svog dekana o. Joakima Hološnjaja.

U prvom dijelu zasjedanja s biskupima se susreo apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Luigi Pezzuto kojeg je u ime svih pozdravio kardinal Puljiæ.

Rijeèi pozdrava i dobrodošlice ponovno je izrekao svima biskup Periæ koji je i na Euharistijskom slavlju uoèi zasjedanja uputio svoj pozdrav poželjevši da se u Mostaru osjeæaju lijepo i ugodno.

U svom pozdravu i uvodnoj rijeè kardinal Puljiæ je pozdravio „posebno domaæina mons. Ratka Periæa i sve njegove suradnike“ zahvaljujuæi za gostoprimstvo, zatim sve èlanove BK BiH i delegata HBK mons Štambuka. Podsjetivši da je 13. ožujka 2017. „bila je obljetnica izbora pape Franje koji nas je posebno zadužio svojim pastirskim pohodom glavnom gradu Bosne i Hercegovine, 6. lipnja 2015. i svojim pastirskim porukama“, istaknuo je potrebu da uèine sve „da tako snažna i vrijedna stvarnost ne ode u zaborav“.

„Potrebno je ponovno oživjeti te poruke i u duhu tih poruka raditi na ozdravljenju društva i izgradnji naše domovine“, rekao je kardinal Puljiæ. U vezi s pojedinim prigovorima da je papa Franjo trebao doæi u Mostar jer je papa Ivan Pavao II. veæ bio u pastirskom posjetu u Sarajevu i u Banjoj Luci, podsjetio je da svaki dijecezanski biskup poziva Papu da posjeti sjedište njegove biskupije pa je i on kao vrhbosanski nadbiskup mogao pozvati papu Franju samo da posjeti Sarajevo kao sjedište Vrhbosanske nadbiskupije.

„Buduæi da postoje spomenuti neutemeljeni prigovori, smatram vrijednim da Ti, brate u biskupstvu Ratko, razmisliš o pozivu papi Franju da posjeti Mostar kao sjedište Mostarsko-duvanjske biskupije, a mi biskupi rado æemo podržati taj poziv“, kazao je kardinal Puljiæ.

Nakon što je iznio crkvene statistièke podatke prema kojima je na kraju 2016. u Bosni i Hercegovini smanjen broj katolika za 15 494 vjernika u odnosu na 2015. godinu, kardinal Puljiæ je kazao da ih to ne može ostaviti indiferentnim, ali i da ih ne bi smjelo ni obeshrabriti nego u njima „probuditi dodatne snage da kao Crkva, s tolikim dobrim ljudima, budemo istinska potpora i ohrabrenje svim èlanovima svojih biskupijskih zajednica koji ostaju u našoj domovini“. „Posebnu zahvalnost, a nerijetko i izraze divljenja zaslužuju brojni sveæenici, redovnici i redovnice jer pastoralno skrbe za župne zajednice s malim brojem vjernika koje je nerijetko otpisala èak i politika unutar vlastitog naroda. Duboko sam uvjeren da je Bog takvima vjernicima posebno blizu i da im i mi biskupi pojedinaèno, ali i zajedno trebamo davati i dajemo trajnu potporu o èemu svjedoèi i naša Nedjelja solidarnosti. U tome nam pomažu mnogi poput Hrvatske biskupske konferencije kroz Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u BiH koji je u tijeku, ali i na druge naèine“, kazao je kardinal Puljiæ.

Podsjetivši da na zasjedanju u Mostaru redovito razmatraju i aktualnu društveno-politièku stvarnost u kojoj djeluje krajevna Crkva u BiH, ukazao je na potrebu dijaloga kada je rijeè o unutarnjem ureðenje Bosne i Hercegovine vodeæi posebno raèuna o najslabijim.

„Pripadnici naših biskupijskih zajednica s pravom oèekuju od svih sveæenika, redovnika i redovnica, a ponajprije od nas biskupa, a to su i smjernice papa Franje i njegovih prethodnika, da uvijek u svim važnim zajednièkim stvarima pokazujemo jedinstvo i zajedništvo, a ne da se u pitanjima, koja se tièu svih biskupija gleda samo iz kuta vlastite biskupije ili provincije. Uvjeren sam da æemo ustrajati u zajedništvu i u duhu evanðelja i crkvenih smjernica na putu ljubavi prema Bogu i èovjeku“, zakljuèio je kardinal Puljiæ.

Pozdrav u ime svim èlanova Hrvatske biskupske konferencije i njezinog predsjednika mons. Želimira Puljiæa uputio je biskup Štambuk poželjevši „puno proljetne vedrine, puno lijepog rasta koje je svojstveno godišnjem dobu u koje smo ušli“.

 „Dozvolite da Vam izreèem svoju blizinu u Vašim poteškoæama s kojima se susreæete, ali i nadanjima koja Vas odlièno drže““, kazao je biskup Štambuk. Potom se osvrnuo na neke teme o kojima diskutiraju biskupi HBK: pitanje ishoda susretanja dviju Komisija u svezi blaženog kardinala Stepinca te pitanje života i problematiku abortusa o èemu se ozbiljno razmišlja s Vijeæem za obitelj i nastoji pronaæi najprikladnija rješenja. Na kraju je zahvalio biskupima BK BiH za sve „radosne susrete“ i svima zaželio „puno milosnih Božjih darova“.

Tijekom zasjedanja biskupi æe, izmeðu ostalog, saslušati izvješæa o radu svih Vijeæa i Komisija Biskupske konferencije tijekom 2016. godine, a bit æe upoznati i s radom Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela u BiH kao i s djelovanjem Tajništva i Katolièke tiskovne agencije BK BiH. Razmotrit æe i aktualno stanje u Bosni i Hercegovini.

KTA

 
« Prethodna   Sljedea »