Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Obrana Brune Stojiæa: Tvrdnja o udruženom zloèinaèkom pothvatu neodrživa
Utorak, 21 OŞujak 2017
Uzorak Slike

Obrana Brune Stojiæa pozvala je žalbeno vijeæe Haškog suda da utvrdi kako je presudom u predmetu "Prliæ i drugi" pogrešno utvrðeno postojanje udruženog zloèinaèkog pothvata podsjeæajuæi pri tom peteroèlano žalbeno vijeæe da se radi o doktrini koju su poèeli odbacivati meðunarodni sudovi.

Tvrdnja o udruženom zloèinaèkom pothvatu neodrživa je
, poruèio je odvjetnik bivšeg ministra obrane Herceg-Bosne Karim Khan drugog dana žalbene rasprave pred Meðunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY).

Nema direktnih dokaza za dogovor sudionika udruženog zloèinaèkog pothvata nego se presuda temelji na izvedenim zakljuècima, kazao je.

Stojiæev odvjetnik poruèio je da je sudsko vijeæe tražilo dokaze koji se uklapaju u njihovu teoriju a dokaze od kljuène važnosti nije uzeo u obzir.

Khan je kazao kako je raspravno vijeæe, prihvaæajuæi tezu o udruženom zloèinaèkom pothvatu, uzelo u obzir tek nekoliko transkripata iz ureda prvog hrvatskog predsjednika zanemarujuæi sve druge koji pokazuju opredijeljenost hrvatskog državnog vrha za politièku i vojnu suradnju Hrvata i muslimana u BiH. Svi ti dokumenti ne pokazuju neki krajnji cilj etnièkog èišæenja i stvaranja Banovine Hrvatske u granicama iz 1939., rekao je Khan. Suci su okrenuli glavu na drugu stranu.... jer se (dokumenti) nisu slagali s krajnjim ciljem udruženog zloèinaèkog pothvata.

Poruèio je i da se zakljuèak o udruženom zloèinaèkom pothvatu temelji na namjerama koje se pripisuju jednoj osobi a ta osoba nije Bruno Stojiæ nego Franjo Tuðman.

Raspravno vijeæe napravilo je pogrešku kada je utvrdilo postojanje udruženog zloèinaèkog pothvata, a èak ako je pothvat i postojao pogrešno je primijenjeno pravo i pogrešno su utvrðene èinjenice da je Stojiæ bio èlan zloèinaèkom pothvata, rekao je Khan.

Odvjetnik je kazao kako je doktrina udruženog zloèinaèkog pothvata dovela do znaèajnih kontroverzija a posebno treæi prošireni oblik pothvata, podsjeæajuæi da stalni Meðunarodni kazneni sud ne prati tu doktrinu a sud za Kambodžu odbacio ju je.

Khan je dodao i da presuda raspravnog vijeæa u ovom predmetu nije u skladu s time kako je pravno na Meðunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju definiran udruženi zloèinaèki pothvat.

HRT.hr
 
« Prethodna   Sljedea »