Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Viadukt nije u stanju spojit Èiovo s kopnom, a gradio bi most kod Poèitelja!
Subota, 18 Oujak 2017
Uzorak Slike

Hoæe li doæi do raskida ugovora Hrvatskih cesta sa tvrtkom Viadukt oko izgradnje mosta Èiovo bit æe poznato najvjerojatnije nakon iduæeg tjedna kada æe, kako su izvijestile Hrvatske ceste, sagledati svi aspekti novonastale situacije.

Dana 15.03.2017. od strane izvoðaèa radova tvrtke Viadukt zaprimljen je novi prijedlog dinamièkog plana izgradnje strateškog projekta mosta Èiovo s pristupnim cestama sa predloženim novim završetkom radova do datuma 27.2.2018. godine.  Inicijalni i predloženi plan napravljen je prema trenutno raspoloživim resursima izvoðaèa radova, stanju radova i tehnološkim ogranièenjima, te je naruèitelju radova Hrvatskim cestama u ovom trenutku isti i neprihvatljiv, navodi se u priopæenju.

Navedena neprihvatljivost prvenstveno se odnosi na nepovjerenje Investitora prema Izvoðaèu, uzrokovan nepridržavanjem službenih i predanih dinamièkih planova tijekom trajanja izgradnje, te zbog problema poslovanja i financijske nelikvidnosti u kojoj se trenutno izvoðaè radova i nalazi. Nepridržavanje rokova  od strane izvoðaèa radova utjecalo se na trenutnu javnu negativnu konotaciju projekta, istog projekta koji je sa svojim poèetkom bio prihvaæen pozitivnim oduševljenjem i sa velikim išèekivanjem, dodaju iz Hrvatskih cesta.

Unatoè stavu o neprihvatljivosti novog dinamièkog plana, Hrvatske ceste zajedno sa resornim ministarstvom tijekom iduæeg tjedna sagledat æe sve aspekte i moguæe konstrukcije razrješenja ove novonastale situacije, a iskljuèivo u interesu i pozitivnom ishodu ovog strateškog projekta. U ovom trenutku možemo konstatirati kako eventualni raskid ugovora nije iskljuèen, meðutim prije konaène odluke potrebno je  provesti projekcijsku analizu moguæih scenarija, a na naèin da se odlukom donese iskljuèivo ispravna odluka koja æe biti najpovoljnija te dovesti do realizacije projekta u vremenski prihvatljivom roku.

Napominju kako financiranje iz EU fondova nije upitno, buduæi da je, kako kažu, za projekt predviðeno faziranje koje je u skladu sa pravilima Europske unije.

 Veèernji List

 
« Prethodna   Sljedea »