Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Nove zavrzlame oko Mostara: Razmatra se moguænost da autocesta ide desnom stranom Neretve
Petak, 17 Oujak 2017
Uzorak Slike

Autoceste FBiH nedavno su poništile natjeèaj za izgradnju dionice Zviroviæi-Poèitelj (most), nakon što od 2014. godine, kada je raspisan natjeèaj i izabran izvoðaè, nije uraðeno ništa na spomenutoj dionici, iako su osigurana sredstva u iznosu od 200 milijuna KM. 

"Ministar prometa i komunikacija FBiH Denis Lasiæ i ja smo nedavno bili na sastanku s direktorom Direkcije Europske investicijske banke (EIB) u Luksemburgu. Razgovarali smo o buduænosti projekta na dionici autoceste Zviroviæ-Poèitelj (most). S obzirom na to da cijeli projekt stoji veæ tri godine to smo željeli riješiti. Trenutno banka ne plasira svoja sredstva, a ne možemo ni angažirati izvoðaèa radova. Iz EIB-a su nam jasno poruèili da, dok njihov tim ne završi kompletnu evaluaciju projekta, èija je vrijednost 200 milijuna KM, oni nisu u moguænosti dati nam odobrenje za nastavak ovog projekta. Imali smo moguænost birati, da èekamo još tri ili èetiri mjeseca na njihovu analizu ili da se dogovorimo da Autoceste FBiH ponište natjeèaj i da idemo u raspisivanje novog natjeèaja po brzoj proceduri", kazao je za Klix.ba vršitelj dužnosti direktora JP Autoceste FBiH Adnan Terziæ.

Pronaðen je zajednièki model, da se poništi stari i raspiše novi natjeèaj. 

"Najkasnije 1. kolovoza trebamo potpisati ugovor s izvoðaèem radova za dionicu autoceste Zviroviæ-Poèitelj (most). Sporno je bilo što je bivši v. d. direkora Autocesta tražio da se poništi "No objection" za dionicu Lot2. Od toga je krenula procedura ispitivanja struènjaka iz EIB-a. Zadovoljni smo jer smo izabrali najbolje rješenje", rekao je Terziæ i dodao da je novac osiguran i da je završena eksproprijacija zemljišta. 

Tijekom prošle godine poduzeæe Autoceste FBiH nije izgradilo nijedan kilometar autoceste na Koridoru Vc, a Terziæ naglašava da postoji nekoliko problema i u vezi s ranije zapoèetim projektima. 

"Od preuzimanja dužnosti imam obvezu rješavati obveze koje su zapoèete prije mene, obveze koje su aktualne i one obveze koje planiramo. Od projekata koji su zapoèeti trenutno imamo veliki problem s dionicom Kravica-Zviroviæi, radovi za tu dionicu su predati u rujnu 2014. godine, ugovaraè je konzorcij OHL i Niskogradnja Laktaši. Meðutim tu je ostalo previše neriješenih i otvorenih pitanja, a imamo i mnogo žalbi", istaknuo je Terziæ.

Trenutno su aktivni radovi na pripremi za poèetak radova za dionicu Svilaj-Odžak (druga faza), za što je osiguran novac u iznosu od 40 milijuna eura od EBRD-a. 

"Izvoðaè je Euroasfalt i Strabag i po ugovoru druga faza projekta treba zapoèeti tijekom ožujka, ali dok završi ratifikacija odobrena sredstva bit æe operativna tek u kolovozu. Ipak, zbog toga izvoðaèi radova mogu tražiti naplatu penala, jer je dogovor bio da radovi poènu ranije. Ipak, mi smo spremni platiti avans izvoðaèima, samo da radovi poènu na vrijeme, a u dogovoru s EBRD-om ta sredstva æemo refundirati naknadno", rekao je Terziæ.

U tijeku je još jedan projekt vrijedan 100 milijuna eura i to na dionici Klopèe-Donja Graèanica, a posao je ugovoren s Euroasfaltom i Strabagom. 

Terziæ istièe da je i EBRD oprezniji u davanju suglasnosti i odobravanju sredstava za nove projekte na izgradnji Koridora Vc nakon nekih prethodnih negativnih iskustava koje je Europska investicijska banka imala s nekim prethodnim projektima na Koridoru Vc, kao što je sluèaj s dionicom Zviroviæ-Poèitelj.

Direktor Autocesta FBiH optimistièan je kada je rijeè o aktivnostima u 2017. godini te naglašava da æe biti potpisani novi ugovori u vrijednosti od 200 milijuna eura.

"Ubrzanje izgradnje Koridora Vc ovisi od novog pristupa infrastrukturnim projektima Vlade FBiH, što je ideja još iz veljaèe 2016. godine. To se najviše odnosi na izgradnju tunela Prenj i dionicu autoputa Mostar sjever-Mostar jug. Za ta dva projekta potrebno nam je blizu 550 milijuna eura koji bi trebali biti osigurani na neki drugi naèin, a da to nije EIB ili EBRD, s kojima BiH ima do sada potpisane ugovore", smatra Terziæ.

Novi pristup i novi naèin financiranja trebalo bi ubrzati naèin izgradnje Koridora Vc. Ipak, Autoceste FBiH bez Vlade ne mogu pokrenuti ta dva natjeèaja za izgradnju tunela Prenj i tzv. mostarske zaobilaznice.

"Nedavno smo Ministarstvu prometa i komunikacija uputili inicijative za zapoèinjanje radova na tim projektima, a oèekujemo i podršku Vlade FBiH. Mi æemo biti servis Vladi, da potencijalni izvoðaè sa sobom dovede i financijera ili banku, s kojom æe onda Vlada ispregovarati uvjete kredita, a nakon što se ti projekti završe onda æe Vlada preuzeti i objekt i kredit", rekao je Terziæ.

Kada je rijeè o izgradnji autoceste južno od Mostara, bilo je mnogo kontroverzi pri samom definiranju dionice.

"Na podruèju Mostara jedni su se bunili što plan autoceste prolazi kroz naseljeno podruèje, a u Jablanici imamo sluèaj gdje se bune što ne prolazi kroz naseljeno podruèje. Mi sada imamo obvezu, a to je i zakljuèak Doma naroda Parlamenta FBiH, da se preispita opcija prebacivanja dionice autoputa na desnu stranu Neretve. Veæ istražujemo i tu opciju pa æemo vidjeti detalje. Za izgradnju tunela Prenj i dionice od Konjica do Salakovca kod Mostara starom trasom potrebno je milijardu i 400 milijuna eura. S druge strane, novi usvojeni plan koji predviða izgradnju tunela Prenj i to s dvije tunelske cijevi, ali æe samo jedna za poèetak biti stavljena u funkciju, potrebno je ukupno 400 milijuna eura da se izgradi dionica od Mostara do Konjica. Na kraju, kada se obje cijevi stave u funkciju imat æemo 300 milijuna eura jeftiniju trasu u odnosu na prvobitni prijedlog, a u meðuvremenu æe se ta dionica veæ moæi staviti u promet i ubirati prihodi", istièe za Klix direktor Autocesta FBiH.

Veèernji List

 

 
« Prethodna   Sljedea »