Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Veèeras donatorska veèer s aukcijom slika za Udrugu „fra Slavko Barbariæ“ Meðugorje
etvrtak, 16 Oujak 2017
Uzorak Slike

U okviru programa znanstveno-struènog skupa s meðunarodnim sudjelovanjem „Hrvati BiH – nositelji europskih vrijednosti?“, koji æe održava u Neumu, u organizaciji Ureda hrvatskoga èlana Predsjedništva BiH prof. dr. sc. Dragana Èoviæa, veèeras æe se održat i donatorska veèer s aukcijom slika živuæih hrvatskih umjetnika.

Svrha ove donatorske veèeri je prikupljanje sredstava koja æe biti darovana Udruzi „fra Slavko Barbariæ“ iz Meðugorja. Ova udruga veæ 26 godina, materijalno i duhovno, skrbi za mlade talentirane i materijalno ugrožene studente. U proteklom periodu Udruga je stipendirala 1.640 nadarenih studenata i podijelila 2.749 jednokratnih potpora siromašnim studentima.

Osnivanje ovakve udruge na ovim prostorima proizašlo je iz velike potrebe jer se izdvajaju jako mala sredstva za stipendiranje studenata, a neuposlenost je tako velika da studenti teško mogu pronaæi dodatni posao kao izvor primanja.

Zbog svega toga mnogi studenti su prekinuli ili bitno usporili svoj studij, a nemali broj njih se iseljava u druge zemlje. Materijalna potpora nadarenim studentima u isto vrijeme znaèi i moralnu potporu jer studenti osjete da netko brine za njih i razumije njihove poteškoæe.

Mnogi bivši stipendisti Udruge postigli su znaèajne uspjehe u svome daljnjem obrazovanju i radu, tako da meðu njima ima mnogo sveuèilišnih profesora, lijeènika specijalista, uspješnih glazbenika, redatelja i glumaca. Hrvatski teniski reprezentativci, Ivan Dodig i Marin Èiliæ, takoðer su bili korisnici ove stipendije.

Ove èinjenice obvezuju nas i upuæuju da se što više angažiramo u radu Udruge i na taj naèin pomognemo što veæem broju studenata da svoj studij privedu kraju. Godišnja stipendija za nadarenog studenta iznosi 1.000,00 KM, a jednokratna pomoæ za siromašne studente 500,00 KM. Svjesni smo da je to zaista samo dio njihovih potreba, ali isto tako i èinjenice da mnogi od njih bez naše potpore ne bi mogli akademsku godinu privesti kraju.

Brotnjo.info

 
« Prethodna   Sljedea »