Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Anica Nakiæ: Notari su postali nezamjenjiv segment pravnog sustava BiH
Srijeda, 15 Oujak 2017
Uzorak Slike

Notari su u proteklih deset godina postali važan èimbenik u uspostavi pravne države i oèuvanju pravne sigurnosti u BiH, a svojim radom znaèajno su doprinijeli rastereæenju pravosuða od nepotrebnih sudskih sporova, rekla je za FENA-u predsjednica Upravnog odbora Notarske komore FBiH Anica Nakiæ.

Iako istièe kako, nakon prvog desetljeæa njegova postojanja u BiH, ima razloga za zadovoljstvo, Nakiæ kaže da sve moguænosti koje pruža notarijat nisu iskorištene. - Mnogo je dostignuæa, a treba izdvojiti steèenu pravnu sigurnost jer više nema sporova o valjanosti kupoprodajnih ugovora i sliènih problema.

Postignute su uèinkovitost i ekonomiènost pa se hipoteke realiziraju bez èekanja. Zahvaljujuæi uspostavi notarijata, suzbijen je i rad “na crno”, rekla je Nakiæ i dodala da je još mnogo pozitivnih uèinaka uvoðenja notarske službe u BiH.

- Imamo snažnu potporu europskih kolega i uglednih notarskih asocijacija, a notari iz BiH u èlanstvu su i Meðunarodne unije notara. Notarska komora BiH i ovim pokazuje da doprinosi izgradnji pravne države i na konkretan naèin krèi put BiH prema EU, kazala je.

Naglasila je kako je u prošloj godini 114 notara u FBiH naèinilo ukupno 502.057 isprava, od èega 77.613 notarski obraðenih isprava, 424.444 ovjere potpisa i prijepisa te 636 notarskih potvrda.

- Notari su postali nezamjenjiv segment pravnog sustava BiH. Nastavit æemo raditi sve kako bismo doprinijeli izgradnji demokratske i pravno ureðene europske BiH, zakljuèila je Nakiæ.

FENA

 
« Prethodna   Sljedea »