Kontakt: Ova email adresa je zaötiśena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuŤili Javascript
Amerika zagovara izbornu ravnopravnost Hrvata u BiH
Subota, 11 Oěujak 2017
Uzorak Slike

Sjedinjene Ameri√®ke DrŇĺave zagovaraju zaŇ°titu izborne ravnopravnosti Hrvata u BiH, a u Hrvatskoj vide klju√®nog saveznika Zapada u stabiliziranju prilika u jugoisto√®nom dijelu Europe. 

Takva dijagnoza ameri√®ke politike prema BiH i jugoistoku Europe isijava iz razgovora koji je s novinarima imao  zamjenik pomo√¶nika ameri√®kog drŇĺavnog tajnika za europska i euroazijska pitanja Hoyt Brian Yee. U njegovu istupu  sadrŇĺana su najopseŇĺnija razmiŇ°ljanja nekog visoko pozicioniranoga ameri√®kog duŇĺnosnika o BiH i jugoistoku Europe otkako je Donalad Trump izabran za predsjednika
SAD-a pa se razmatranja Briana Yeea mogu smatrati i kao stajaliŇ°ta nove ameri√®ke administracije na √®elu s Trumpom.

Yee naglaŇ°ava vaŇĺnost promjene izbornog sustava prije izbora koji su u BiH predvi√įeni u 2018. godini te upozorava kako su ti izbori besmisleni ako se ne rijeŇ°i problem izbornog sustava.

‚ÄúMislimo kako ima smisla da BiH uvede promjene u izbornom sustavu, promjene koje je me√įunarodna zajednica identificirala kao pitanja koja treba rijeŇ°iti
prije novih izbora,‚ÄĚ istaknuo je Yee.

To njegovo poticanje uspostave  novog izbornog sustava u BiH je znakovito.  √ąini se kako nova ameri√®ka administracija kroz usta  Briana Yeea zagovaranjem novog izbornog sustava Ňĺeli biti preventivna i sprije√®iti izbore po sadaŇ°njem izbornom zakonodavstvu koje omogu√¶ava boŇ°nja√®kim elitama i kreatorima politi√®ke scene u Republici Srpskoj instaliranje u vlast sebi podobnih Hrvata, a ne onih koji na izborima dobivaju ve√¶insku glasa√®ku potporu hrvatskog naroda u BiH. Druk√®ije re√®eno, Amerikanci ne Ňĺele da se reprizira boŇ°nja√®ko nametanje Hrvatima √®lana PredsjedniŇ°tva BiH s ve√¶inskom boŇ°nja√®kom glasa√®kom potporom kao Ň°to je to dva puta u√®injeno
sa ŇĹeljkom KomŇ°i√¶em.

Zagovaranjem uspostave novog izbornog sustava prije izbora 2018. godine Amerikanci tako√įer Ňĺele prevenirati  ponavljanje vlasti po modelu ‚Äúplatforme‚ÄĚ u koju su  selektivno postavljani oni kadrovi Hrvata koji nemaju glasa√®ku ve√¶insku potporu Hrvata, nego su ondje bili po odluci boŇ°nja√®kih arhitekata ‚Äúpodobnih Hrvata‚ÄĚ, kao Ň°to su u ‚Äúonom‚ÄĚ reŇĺimu komunisti√®ki komiteti prakticirali ‚Äúpoliti√®ku podobnost‚ÄĚ.

 Jednako tako, pozivanjem na izmjene izbornog sustava u BiH, Amerikanci Ň°alju i jasnu poruku glaveŇ°inama u Republici Srpskoj  da i ne pomiŇ°ljaju viŇ°e u vlast tog entiteta  umontirati  duŇĺnosnike iz hrvatskog naroda za koje Hrvati nisu glasovali, kao Ň°to se to dogodilo u slu√®aju Emila Vlajkija na duŇĺnosti potpredsjednika RS-a. ŇĹeljko KomŇ°i√¶, ‚ÄúplatformaŇ°ka‚ÄĚ vlast i Emil Vlajki su, svatko na svoj na√®in, simboli ugnjetavanja ravnopravnosti Hrvata i u Federaciji BiH i u RS-u. Oni su ujedno i primjeri koji pokazuju kako probleme u BiH ne treba rjeŇ°avati jer su kontraproduktivni, nemoralni i politi√®ki opasni s obzirom na to da su u√®inci takvog politi√®kog prakticiranja proizveli nove koli√®ine krize u BiH.

 Ameri√®ko poticanje novog izbornog  sustava u BiH po kojem bi se odrŇĺali izbori 2018. godine iznimno  je vaŇĺno zbog joŇ° jednog √®imbenika. Na taj se na√®in Ň°alje poruka kako sadaŇ°nja ameri√®ka administracija, barem Ň°to se izbora u BiH ti√®e, pravi otklon od postupaka bivŇ°e administracije Baracka Obame koja je, po mnogim miŇ°ljenjima, kroz aktivizam ameri√®kog Veleposlanstva u Sarajevu kumovala kreiranju ‚ÄúplatformaŇ°ke‚ÄĚ vlasti koja je
poniŇ°tila ve√¶insku glasa√®ku volju hrvatskog naroda u BiH.

Pri√®a Briana Yeea o nuŇĺnosti novog izbornog sustava u BiH  garnirana je isticanjem nezaobilazne uloge Hrvatske u stabiliziranju prilika u BiH i na Balkanu.
‚ÄúNaŇ° cilj koji dijelimo s Hrvatskom jest pomo√¶i ovoj regiji da postane stabilnija, sigurnija i prosperitetnija te bolje integrirana s ostatkom Europe,‚ÄĚ rekao je Yee.

Ovakvo stajaliŇ°te pruŇĺa informaciju kako SAD udjeljuje Hrvatskoj ulogu klju√®nog geopoliti√®kog sidriŇ°ta Zapada na jugoistoku Europe. To zna√®i kako se Hrvatska kao √®lanica Europske unije i NATO-a uspjela afirmirati u prepoznatljivog  √®imbenika Zapada u jugoisto√®nom dijelu Europe gdje  svoja geopoliti√®ka stremljenja sve ambicioznije prakticira Rusija, ali i Turska.


Zapravo, ameri√®ka pri√®a o potrebi novog izbornog sustava u BiH te o Hrvatskoj kao akteru stabilnosti govori kako Zapad ipak nije digao ruke od ovog dijela svijeta.  Je li u BiH na pomolu oblikovanje novih okolnosti?

Veèernji List
 
« Prethodna   Sljedeśa »