Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Održan sastanak s predstavnicima mjesnih zajednica
Srijeda, 15 Veljaa 2017
Uzorak Slike

Vlatka Martinoviæ, predsjednica Odbora za mjesne zajednice i predstavke i pritužbe graðana, na poèetku sjednice upoznala je predstavnike mjesnih zajednica s temeljnim zadaæama Odobra i njegovim èlanovima

Odbor za mjesne zajednice i predstavke i pritužbe graðana Opæinskog vijeæa Èitluk na svoju drugu sjednicu pozvao je naèelnika opæine Èitluk Marina Radišiæa, predsjednika Opæinskog vijeæa Èitluk Predraga Smoljana i predstavnike svih mjesnih zajednica kako bi se na sjednici meðusobno bolje upoznali, razgovarali o aktualnom stanju u mjesnim zajednicama i postavili temelje za bolju meðusobnu komunikaciju.

Uzorak Slike

Vlatka Martinoviæ, predsjednica Odbora za mjesne zajednice i predstavke i pritužbe graðana, na poèetku sjednice upoznala je predstavnike mjesnih zajednica s temeljnim zadaæama Odobra i njegovim èlanovima, nakon èega su prisutne pozdravili i ovakav sastanak pohvalili naèelnik opæine Èitluk Marin Radišiæ i predsjednik OV Èitluk Predrag Smoljan.

U svojim izlaganjima naèelnik Radišiæ i predsjednik OV Èitluk Smoljan naglasili su da je znatno lakše suraðivati s mjesnim zajednicama koje same pokreæu inicijative i u njihovoj realizaciji traže podršku od onih mjesnih zajednica u kakvim su takve inicijative izostale, te su pozvali sve predstavnike mjesnih zajednica da u svojim mjesnim zajednicama poštuju zakonske procedure oko izbora svojih vijeæa i predsjednika vijeæa.

Na današnjoj sjednici, predstavnici mjesnih zajednica kroz  razgovor su ukazali na probleme s kojim se susreæu u svom radu i iznijeli svoje prijedloge koji su usmjereni ka boljoj suradnji mjesnih zajednica i Opæine Èitluk. Predstavnici mjesnih zajednica bili su suglasni u ocjeni da æe zahvaljujuæi današnjem sastanku i sliènim sastancima u buduænosti biti postignut napredak.

Uzorak Slike

U zakljuèku sjednice, predsjednica Odbora Vlatka Martinoviæ obeæala je ponovno održavanje radnog sastanka s predstavnicima mjesnih zajednica i iste pozvala da u svojim mjesnim zajednicama izrade listu prioritetnih projekata.

Uz predsjednicu Vlatku Martinoviæ, èlanovi Odbora su: Tomislav Filipoviæ, Diana Buntiæ, Drago Vasilj i Pero Selak, a sve svoje prijedloge i eventualne pritužbe graðani spomenutom odboru mogu uputiti na mail: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript

Citluk.ba
 
« Prethodna   Sljedea »