Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Prezentiran idejni projekt za sanaciju deponije komunalnog otpada "Stražnica"
etvrtak, 02 Veljaa 2017
Uzorak Slike

Djelatnice poduzeæa Ecoplan iz Mostara danas su posjetile Opæinu Èitluk i naèelniku Marinu Radišiæu, predsjedniku Opæinskog vijeæa Predragu Smoljanu, te njihovim suradnicima iz opæinskih službi i predstavnicima javnih poduzeæa prezentirale idejni projekta za sanaciju deponije komunalnog otpada "Stražnica".

Za izradu ovog projekta Opæina Èitluk je raspisala javni natjeèaj, nakon èije je provedbe odabran najpovoljniji ponuditelj koji je na sebe preuzeo obvezu izrade traženog projekta za sanaciju deponije komunalnog otpada.

Poduzeæe Ecoplan iz Mostara izradilo je tri idejna rješenja, tehnološki elaborat i investicijsko-tehnièku dokumentaciju za postupno zatvaranje opæinske deponije komunalnog otpada Stražnica, prva faza. A na današnjem sastanku prezentirana su tri idejna rješenja izraðena na temelju tri razlièita modela sanacije deponija komunalnog otpada.

Sukladno odluci o Planu prilagodbe koji je 2013. godine Opæini Èitluk odobrilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Opæini Èitluk je ostavljeno razdoblje od pet godina za izradu projektne dokumentacije i pristupanje sanaciji deponije komunalnog otpada.

Citluk.ba
 
« Prethodna   Sljedea »