Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Fra Mario Knezoviæ za studentski dom „Dompes“ u Mostaru donirao 10 tisuæa KM
Ponedjeljak, 05 Prosinac 2016

Uzorak SlikeKarizmatièni sveæenik, franjevac Mario Knezoviæ, dugogodišnji urednik i novinar radijske postaje Mir, Meðugorje, suradnik mnogih glasila, uplatio je 10 tisuæa maraka, prihod od prodaje knjige „Nisam šutio“ za gradnju studentskog doma Dompes u Mostaru. Knjiga „Nisam šutio – otvoreno o crkvi, politici i društvenim dogaðanjima“ predstavlja zbirku Knezoviæevih kolumni objavljenih u mjeseèniku Naša ognjišta u razdoblju od 2011. do 2016. Nakladnièka kuæa „Naša ognjišta“ iz Tomislavgrada su ujedno i nakladnik te, u njihovoj bogatoj izdavaèkoj djelatnosti, veæ 214 knjige.

 Fra Mario Knezoviæ motiv za javno djelovanje, novinarski rad i objavljivanje knjige „Nisam šutio“ nalazi u Svetom pismu i smatra da treba pisati „ono što mnogi, napose institucionalni i politièki uhljebi, ne vole èitati“. Sadržaj ukorièenih kolumni predstavljaju društveni i moralni problemi suvremenog društva, kao i kritièke prosudbe o politièkoj sceni Bosne i Hercegovine koju fra Mario Knezoviæ oslikava ovim rijeèima: - Kada se odluèuje o plaæama, dodatcima, dnevnicama, raznim novèanim naknadama, tada je politièka scena u BiH potpuno harmonièna. Svi, bez obzira na naciju i opredjeljenja, dižu ruke za svoje visoke plaæe. Tada se ne zna tko je Hrvat, tko je Srbin, tko je Bošnjak. Tada su svi braæa i sestre „po njegovoj svetosti“ novèaniku!

Odluku da prihod od knjige u iznosu od 10 tisuæa maraka uplati za studentski dom Dompes (domus panis et spiritus, kuæu kruha i duha) u Mostaru donio je kako bi podupro velike napore koje èini Franjevaèki samostan sv. Petra i Pavla u Mostaru da dobrotvornim prilozima sagradi dom za 150 studenata s puèkom kuhinjom i centrom za dijalog, vrijedan oko 3,5 milijuna maraka. Gradnja doma, zapoèeta u sijeènju 2015. napreduje po planu pa se oèekuje da æe Dompes biti otvoren u rujnu 2017.

Fra Mario Knezoviæ je uplatom prihoda za Dompes sve kupce njegove knjige „Nisam šutio“ pretvorio u dobrotvore koji su uèinili dobro djelo. Istièe: - Stojim sa strahopoštovanjem pred onim koji su zapoèeli takvo jedno velebno djelo, èak sam rekao da je ''sramota'' da to mora raditi u današnje vrijeme fratar Iko Skoko sa svojim suradnicima. Zašto sramota? Zato što je to bila dužnost sustava i politièkih elita, koji propuštaju ulagati u mlade, u najveæe bogatstvo i buduænost jednoga društva. Dobrota se nikad nije mogla stopirati, kao što se istina ne može utamnièiti, kao što se èudo ne može prešutjeti, tako se dobrota ne može nièim zaustaviti. Èestitam onima koji ga grade. Osobno sam imao bar deset tisuæa dobrih razloga da tih deset tisuæa maraka bude uloženo u gradnju Dompesa, kuæe kruha i duha. Sretan sam što s èitateljima moje knjige mogu barem stidljivo našim prilogom pomoæi i Bog blagoslovio one koji èine za Mostar tako veliku stvar, kako one koji grade, tako i sve one koji svojim prilozima i djelovanjem pomažu da gradnja napreduje.

Marija Tomiæ

 
« Prethodna   Sljedea »