Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Tomislav Martinoviæ VSTV-u BiH: Ovakvim se odlukama ruši pravosudni sustav
Ponedjeljak, 14 Studeni 2016
Uzorak SlikeZamjenik predsjedatelja Skupštine HNŽ-a Tomislav Martinoviæ uputio je dopis Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeæu BiH, a koji se odnosi na izvršena imenovanja èetiri sutkinje u Opæinskom sudu u Èitluku od strane te institucije. Martinoviæ je upozorio kako se ovakvim Odlukama  ruši pravosudni sustav, izaziva nepovjerenje  u sudsku instituciju koja još nije ni poèela sa radom, a veæ je optereæena sumnjama u pristranost i politizaciju.Priopæenje prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

Zaprepašteni smo najnovijom Odlukom Visokog sudskog i tužiteljskog vijeæa BiH kojim su izvršena imenovanja èetiri sutkinje u Opæinskom sudu u Èitluku.

Spomenutom odlukom grubo su prekršene odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i Ustava Hercegovaèko-neretvanske županije-kantona  koji  jasno i nedvojbeno propisuju da nacionalni sastav suda na podruèju opæine mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva. Svjesni smo moguænosti da nam  se ovakvom reakcijom može pripisati kako se miješamo u rad pravosudnih institucija, što ne želimo ni u kojem sluèaju, veæ naprotiv ukazati na protuustavne odluke bez obzira od koga one dolazile.

Osjeæam potrebu reagirati kao jedan od nositelja zakonodavne vlasti u Hercegovaèko-neretvanskoj  županiji-kantonu kojem je dužnost štititi Ustav.

Èlankom 11a. Amandmana 52. Ustava FBIH te èlankom 82. Ustava Hercegovaèko-neretvanske županije-kantona i èlankom 43. stavak 2. Zakona o visokom sudskom i tužilaèkom vijeæu BIH propisano je „da sastav suda treba odražavati nacionalnu strukturu puèanstva u opæini„.

Analizirajuæi odluku Visokog sudskog i tužiteljskog vijeæa BiH kojom je imenovala èetiri sutkinje, pretpostavljamo da je imenovana 1 Hrvatica, 2 Bošnjakinje i 1 Srpkinja, jasno je da takvo imenovanje nije u skladu sa strukturom stanovništva opæine Èitluk. Naime, po popisu iz 2013 godine opæina Èitluk  ima 18140 stanovnika, od toga  Hrvati 17900, Bošnjaci 29, Srbi 18, Ostali 86.

Po popisu stanovništva iz 1991. godine u opæini Èitluk  živjelo je  15083 stanovnika, od èega Hrvati 14823, Muslimani  111, Srbi 19, Jugosloveni 17, ostali 113.

Upozoravamo  da se ovakvim Odlukama  ruši pravosudni sustav, izaziva nepovjerenje  u sudsku instituciju koja još nije ni poèela sa radom, a veæ je optereæena sumnjama u pristranost i politizaciju.

Ovakve odluke narušavaju i  napredak  Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji jer grubo krše principe vladavine prava.

Svakako i najvažnije što se Hrvatima kao konstitutivnom i suverenom narodu šalje poruka kako ne mogu imati proporcionalno zastupljene svoje predstavnike u pravosudnoj instituciji na podruèju opæine u kojoj su 99,28 % veæina, èime se još jednom potvrdile tvrdnje da se u Bosni i Hercegovini provodi institucionalna neravnopravnost nad hrvatskim narodom.

Dolje navedenim autoritetima  ovo pismo dostavljam  na znanje i informiranje, a od Visokog sudskog i tužiteljskog vijeæa  tražimo u potpunosti  pojašnjenje  i poništenje ovakve odluke i njeno vraæanje u Ustavne i zakonske okvire.

S poštovanjem,

Zamjenik predsjedatelja 
              Tomislav Martinoviæ, dipl.iur
 
« Prethodna   Sljedea »