Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Održana godišnja skupština HU Fra Didak Buntiæ
etvrtak, 28 Srpanj 2016
Uzorak SlikeGodišnja skupština Humanitarne udruga „Fra Didak Buntiæ“ održana je juèer u dvorani sv. Ivana Pavla II u Meðugorju. Humanitarna udruga fra Didak Buntiæ pomaže bolesnicima na prostoru Brotnja i šire, iznajmljujuæi besplatno razna pomagala za bolesnike, a o radu Udruge u razdoblju od održavanja prošle skupštine prisutne èlanove informirali su fra Miljenko Mika Stojiæ, predsjednik HU Fra Didak Buntiæ, i Pero Petrušiæ, tajnik HU Fra Didak Buntiæ.

Podnoseæi izvješæe o aktivnostima u proteklom razdoblju tajnik Petrušiæ pobrojao je aktivnosti Udruge i zahvalio svima koji podržavaju rad Udruge, no na poseban naèin zahvalio je udruzi Mir iz Meðugorja na suradnji. Na skupštini je prezentirano i financijsko izvješæe, a jedan od naèina prikupljanja potrebnih financijskih sredstava je i putem èlanarine.

Premda je Udruga u više navrata i na više naèina pozivala zainteresirane da doðu na skupštinu, uplate èlanarinu ili da, ako to nisu do sada, postanu èlanovi HU Fra Didak Buntiè koja pokušava nasljedovati fra Didaka Buntiæa po dobrotvorstvu i brizi sa siromašne, odaziv ljudi nije bio na zadovoljavajuæoj razini pa je donesena odluka o promjeni termina  godišnje skupštine. Bolje reèeno svi koji bi željeli biti dio HU Fra Didak Buntiæ, a juèer nisu bili u moguænosti, imat æe drugu priliku poèetkom studenog.

- Ljeto je i zbog vruæina i drugih razloga ljudi nisu mogli doæi. To se drugi put ponavlja i odluèili smo promijeniti termin skupštine te æe sljedeæa skupština biti 03. 11. Tada æe ljudi biti na okupu zbog proslave Svih Svetih i sv. Misa za pokojne na grobljima i nadam se da æe tada termin biti bolje pogoðen i da æemo ljude bolje informirati o našem radu. Naravno bit æe to prilika i za uplatu èlanarine kako bi Udruga mogla raditi punom parom nakon toga. Zahvaljujem svim ljudima koji na bilo koji naèin pomažu, takoðer zahvaljujem  medijima te èlanovima i sponzorima – kazao je fra Miljenko Mika Stojiæ i pozdravio sve korisnike Udruge uz zakljuèak „Tu smo zbog njih i bit æemo i ubuduæe“.

Kako bi u svom radu bila što kvalitetnija i sveobuhvatnija HU Fra Didak Buntiæ suraðuje s Duhovno-humanitarnom udrugom „Kap ljubavi“ iz Tomislavgrada i Humanitarnom udrugom „Fra Mladen Hrkaæ“ iz Širokog Brijega. Udruge u radu razmjenjuju informacije i ovisno o potrebama korisnika usmjeravaju ljude na udrugu koja se bavi odreðenom problematikom i može na najbolji naèin pomoæi potrebitima.

- Ako Bog da 3. kolovoza udruga „Kap ljubavi“ u Tomislavgradu otvara svoje skladište pa æe Pero Petrušiæ otiæi ispred naše Udruge i naših èlanova da bude prisutan otvaranju te da i na taj naèin pokažemo da radimo zajedno – kazao je fra Mika Stojiæ.

Uz uplatu èlanarine èlanovi HU Fra Didak Buntiæ imali su priliku dati i dobrovoljne priloge za nabavku lijekova za jedno dijete, za što je mjeseèno potrebno oko 1400 eura.

Citluk.ba

 
« Prethodna   Sljedea »